کارت خرید

شروع از
$149.95 USD
ماهانه
Supermicro - 2x Intel Xeon L5420
شروع از
$190.95 USD
ماهانه
Supermicro - Intel Xeon E3-1230v2
شروع از
$219.95 USD
ماهانه
Dell R220 - Intel Xeon E3-1231v3
شروع از
$298.95 USD
ماهانه
Dell R320 - Intel Xeon E5-2420v2
شروع از
$393.95 USD
ماهانه
Dell R430 - 2x Intel Xeon E5-2620v3